مجموعه داستان خارجی

  • در انبار موجود نیست
   -20%
   شام خانوادگی

   شام خانوادگی

   ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب شام خانوادگی اثر کازئو ایشی گورو با ۲۰ درصد تخفیف پشت جلد و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   خوبی خدا

   خوبی خدا

   ۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب خوبی خدا اثر گروهی از نویسندگان با ۲۰ درصد تخفیف پشت جلد و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   مترجم دردها

   مترجم دردها

   ۱۷,۵۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب مترجم دردها اثر جومپا لاهیری با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   زندگی عزیز

   زندگی عزیز (ماهی)

   ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب زندگی عزیز اثر آلیس مونرو با ۲۰ درصد تخفیف پشت جلد و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   چون باد چون موج

   چون باد چون موج

   ۱۲,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب چون باد چون موج اثر استفانو بولونینی با ۲۰ درصد تخفیف پشت جلد و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   رویای آدم مضحک فیودور داستایفسکی

   رویای آدم مضحک

   ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب رویای آدم مضحک اثر فیودور داستایفسکی با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -10%
   کتاب کتابخانه ی بابل خورخه لوئیس بورخس

   کتابخانه ی بابل

   ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب کتابخانه ی بابل و ۲۳ داستان دیگر اثر خورخه لوئیس بورخس با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • در انبار موجود نیست
   -10%
   تجربه های کوتاه

   تجربه های کوتاه

   ۳۵,۰۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب تجربه های کوتاه اثر گروهی از نویسندگان با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   یک عاشقانه برعکس

   یک عاشقانه برعکس

   ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب یک عاشقانه برعکس مجموعه ای از بهترین داستان های کوتاه جهان با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • در انبار موجود نیست
   -20%
   مرگ پوتیا

   مرگ پوتیا

   ۲۴,۰۰۰ تومان ۱۹,۲۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب مرگ پوتیا داستان هایی از ادبیات آلمان با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • در انبار موجود نیست
   -20%
   داستان های جبران خلیل جبران

   داستان های جبران خلیل جبران

   ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب داستان های جبران خلیل جبران با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   داستان های جشن تولد هاروکی موراکامی

   داستان های جشن تولد

   ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب داستان های جشن تولد اثر هاروکی موراکامی با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   حرف بزنم یا نزنم عزیز نسین

   حرف بزنم یا نزنم

   ۲۴,۰۰۰ تومان ۱۹,۲۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب حرف بزنم یا نزنم اثر عزیز نسین با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

    

  • -20%
   حیوان را دست کم نگیر عزیز نسین

   حیوان را دست کم نگیر

   ۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب حیوان را دست کم نگیر اثر عزیز نسین با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

    

  • -20%
   فلان فلان شده ها عزیز نسین

   فلان فلان شده ها

   ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب فلان فلان شده ها اثر عزیز نسین با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

    

  • -20%
   خواهران باربارن اریک امانوئل اشمیت

   خواهران باربارن

   ۳۶,۰۰۰ تومان ۲۸,۸۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب خواهران باربارن اثر اریک امانوئل اشمیت با ۲۰ درصد تخفیف پشت جلد و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   انتقام یوکو اوگاوا

   انتقام

   ۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب انتقام اثر یوکو اوگاوا با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   یک فنجان چای

   یک فنجان چای

   ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب یک فنجان چای اثر کاترین منسفیلد با تخفیف ویژه و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   ماشین تحریر عجیب

   ماشین تحریر عجیب

   ۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب ماشین تحریر عجیب اثر تام هنکس با ۲۰ درصد تخفیف پشت جلد و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  • -20%
   گریز به تاریکی

   گریز به تاریکی

   ۲۳,۰۰۰ تومان ۱۸,۴۰۰ تومان

   خرید اینترنتی کتاب گریز به تاریکی اثر آرتور شنیتسلر با ۲۰ درصد تخفیف پشت جلد و ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی کتاب ادب سرا

   آسان و ارزان کتاب بخوانیم.

  Theme Settings