شرایط و مقررات ثبت سفارش

1- اگر در هنگام ثبت سفارش، در صفحه ی محصول عنوان “افزودن به سبد خرید” را مشاهده نمودید، یعنی اینکه محصول در انبار ادب سرا موجود می باشد و اگر عنوان “پیش خرید” را مشاهده نمودید به این منظور است که کتاب موردنظر در انبار ادب سرا موجود نمی باشد و پس از تهیه از مراکز پخش و ناشران برای شما ارسال خواهد شد.کتاب هایی پیش خرید 24 الی 48 ساعت پس از ثبت سفارش توسط ادب سرا تهیه و ارسال خواهند شد.

2- در صورت سفارش کتاب هایی که در پیش خرید قرار دارند، این کتاب ها پس از تهیه از مراکز پخش و ناشران ارسال خواهند شد. بدیهی است در صورت وجود تغییر قیمت، پس از هماهنگی با خریدار گرامی و دریافت یا پرداخت مابه التفاوت کتاب ها ارسال خواهند شد.

3- در صورتی که کتابی بصورت پیش خرید سفارش داده شود، و پس از مراجعه ی ادب سرا به مراکز پخش و ناشران، معلوم گردد که کتاب چاپ تمام می باشد، وجه پرداختی خریدار ظرف کمتر از 48 ساعت به حساب ایشان عودت داده خواهد شد.